விருந்தினர் பக்கம்


உங்களின் மேலான கருத்துக்களை எதிர்பார்க்கிறோம்..!
பெயர்
மின்னஞ்சல்
கருத்து
 
இணையதள குழு
ஆலோசகர் முனைவர் பா.சுந்தர பாண்டியன் M.Com.,M.A.,M.B.A., M.A.,M.Sc.,M.Phil.,PGDPMIR., PGDCA.,DLLAL., Ph.D., M.I.M.A
கல்லூரி முதல்வர், வி.இ.நா.செ.நா.கல்லூரி (தன்னாட்சி), விருதுநகர்.
தகவல் ஆதரவு திரு.எஸ்.பி.கணேசன் M.Sc.,.B.Ed.,PGDCA.
காமராஜ் விழிப்புணர்வு மையம், விருதுநகர்.
திரு.கனக ரத்தினம்,
விருதுநகர்.
இணையதள உருவாக்கம் பேராசிரியர் ர.பிரேம் சங்கர் MCA.,M.Phil.,ADWD.
கணிணி பயன்பாட்டியல் துறை, வி.இ.நா.செ.நா.கல்லூரி (தன்னாட்சி), விருதுநகர்.