கல்வி வளர்ச்சி தின விழா, காமராசர் பிறந்த நாள் விழா